Şâhidî İbrahim Dede Kimdir?

2011-08-08 11:37 *Ecrin*
Şâhidî İbrahim Dede (doğum 1470, Muğla - ölüm 1550, Muğla), Mevlevi şair. Manzum lügatı ünlüdür. Farsça ve Türkçe manzum eserler kaleme almıştır. Eserlerinde Şâhidî mahlasını kullanmıştır.
Muğla'da 1470 yılında doğan Şâhidî İbrahim Dede, çocukluğunu Muğla'da geçirmiş, ilk eğitimini de burada almıştır. On sekiz yaşına kadar memleketinde, daha sonra Bursa ve İstanbul'da çeşitli ilimleri tahsil edip ilimde yetiştikten sonra, Afyonkarahisar'da Sultan Divânî'nin sohbetlerine katıldı. Bu sırada tasavvufi açıdan kendisini geliştirdi. Daha sonraları Muğla Mevlevihanesi'nde şeyhlik yapmıştır. Yine Muğla'da 1550'de vefat etmiştir ve Muğla Mevlevihanesi'deki dergahında babası Hüdâî'nin yanına defnedildi. Mezarı bugün Muğla'da Camikebir Mahallesi'ndeki Şahidi Camii'nin bahçesinde bulunmaktadır ve türbe halindeki mezar pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Ayrıca türbe yanında -camii bahçesinde- Muğla'da yaşamış pek çok Mevlevi zatın mezarları da bulunur.
Farsça ve Türkçe manzum eserler kaleme almıştır. Gülşen-i Tevhid, Gülşen-i Esrâr ve Gülşen-i Vahdet isimlerinde manzumeleri mevcuttur. Yine de en ünlü eseri manzum lügatıdır.

İlgili Diğer Konular

2011-08-19 15:11 Misafir ebru
Doğum günümüz kutlu olsun
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim