Hz. Musa’nın Kendisine Yardımcı Olarak Hz. Harun’u Istemesi

2011-07-28 11:43 WatchtoweR
HZ MUSA'NIN KENDİSİNE YARDIMCI OLARAK HZ HARUN'U İSTEMESİ

Hz Musa'nın Allah'tan vahiy aldığı sırada vermiş olduğu cevaplar, onun samimiyetine dair örneklerle doludur Hz Musa, korktuğunu, çekindiğini, kendisine tam güvenemediğini Allah'a çok samimi bir şekilde söylemiş ve O'ndan yardım dilemiştir Örneğin Mısır kavminden birisini öldürdüğünü, onların da karşılık olarak kendisini öldürmelerinden endişe ettiğini söylemiştir Hz Musa'nın bir diğer korkusu da kendisini iyi ifade edemeyeceğini düşünmesidir Akıcı konuşamadığını düşünmüş ve Firavun'a iyi hitap edemeyeceği için endişelenmiştir Bunun için, konuşması daha akıcı olan kardeşi Hz Harun'un kendisine yardımcı olarak verilmesini istemiştir: Dedi ki: "Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum""Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır, onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum" (Kasas Suresi, 33-34) "Kardeşim Harun'u, Onunla arkamı kuvvetlendir Onu işimde ortak kıl, böylece seni çok tesbih edelim Ve seni çok zikredelim" (Taha Suresi, 30-34)
Hz Musa'nın Hz Harun'u yardımcı olarak istemesindeki bir diğer neden de, yukarıdaki ayette görüldüğü gibi Allah'ı çokça zikredebilmektir Hz Musa, eğer iki kişi olurlarsa Allah'ı daha çok anacaklarını düşünmüştür Gerçekten de inananların beraber olmaları, birbirlerini manen desteklemeleri, gafletten korumaları açısından çok önemlidir ve bu nedenle Kuran'da inananların beraber olmaları pek çok ayetle öğütlenmektedir Hz Musa ile ilgili bu kıssadan müminlerin kendilerine çıkarmaları gereken derslerden biri de budur Allah, Hz Musa'nın isteklerini kabul etmiştir Ona hem tebliğde hem de kuvvet bakımından destek olması için Hz Harun'u yardımcı olarak verdiğini bildirmiştir:
(Allah) Dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız" (Kasas Suresi, 35) Aynı olay, başka ayetlerde de şöyle anlatılır:
Dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç""Bana işimi kolaylaştır""Dilimden düğümü çöz;""Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar""Ailemden bana bir yardımcı kıl" (Taha Suresi, 25-29) "Şüphesiz sen bizi görüyorsun"(Allah) Dedi ki: "Ey Musa istediğin sana verilmiştir (Taha Suresi, 35-36)
Hz Musa'nın isteklerine baktığımızda, tüm kişisel zaaflarını ve isteklerini Allah'a çok samimi bir üslupla açıkladığını, bunlar için Allah'a dua edip yardım istediğini görüyoruz Hz Musa'nın duasındaki bu samimiyet, tüm insanlara da örnektir İnsan Allah'a, tüm samimiyeti içinde, aczini ve fakrini bilerek ve Allah'ın her şeyi kuşattığının farkında olarak dua etmelidir Allah her şeyi bildiğine, insanın yaşadığı her olaya şahit olduğuna, insanın aklından geçen her şeyden haberdar olduğuna göre, insanın Rabbinden bir şeyi gizlemesine, örtmeye çalışmasına hiç gerek yoktur
Kısacası her insan, Allah'a, dünyada hiç bir insana karşı olmadığı kadar samimi ve içten bir şekilde yönelmelidir

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim