Meleklerin Görevleri Nelerdir?

2011-07-21 11:36 WatchtoweR
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kuran’da ve sahih hadislerde meleklerin sayıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığından bizler de meleklerin sayılarını ve ne gibi görevleri olduğunu ayrıntısıyla bilemeyiz.
Meleklerin asıl vazifeleri Allah’a kulluk edip onun emirlerini eksiksiz yerine getirmektir.

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun katındakiler ona ibadet etmekte (asla) kibir göstermezler ve (asla) yorulmazlar. Gece ve gunduz durmadan (yorulmadan) onu tesbih (ve takdis) ederler.” Enbiya suresi, 19-20. ayetler.
“ ... Melekler de Rableri’ni hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar.” Şura suresi, 5. ayet.4 BÜYÜK MELEK VE GÖREVLERİ

Cebrail: Allah ile peygamberler arasında elcilik yapmakla görevli olan melektir. Kuran’da kendisinden Cibrîl, Rûhu’l-kuds, er-Rûhu’lemîn, Rûh ve Resûl (elci) gibi isimlerle birçok yerde bahsedilir. Şuara suresi, 193. ayet; Nahl suresi, 102. ayet; Tahrim suresi, 4. ayet.

Mikail: Kainattaki doğal olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. Kur’an’da bir ayette ismi Mîkâl olarak gecmektedir:

“Kim, Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikal’e (Mikail’e) düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır.” Bakara suresi, 98. ayet.

İsrâfil:
Sûr’a üflemekle vazifeli melektir. İsrâfil ismi Kur’an’da geçmemektedir. Hadislerde Sûr’a üflemekle vazifeli bu meleğin adı İsrâfil olarak geçmektedir.

“ Sû r’a üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” Zümer suresi, 68. ayet.

Azrâil: Allah’ın emriyle eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Azrâil diye bilinen meleğin adı Kur’an ve sahih hadislerde melekü’l-mevt, yani ölüm meleği olarak geçer

“ De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra R abbiniz’e döndürü* leceksiniz.” Secde suresi, 11. ayet.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim