Tövbe Duası - Tövbe İstiğfar Duası

2011-06-30 14:43 ARWEN
Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah, Esteğfirullah,

El-Azîm, el- Kerim, er-Rahîm ellezî Lâ ilahe illâ hû el-Hayyel-Kayyûm ve etûbu ileyh

Ve eseluhut-tevbete vel-mağfirate vel-hidâyete lenâ innehû hüvet-tevvâbur-âhîm

Tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku linefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûra

Allabümme Ente Rabbî lâ ilahe illâ ente Halaktenî ve ene Abdüke ve ene alâ ahdike ve vadike mestetatu. Eûzü bike min şerri mâ sanatu. Ebû u leke bi nimetike aleyye ve ebûu bi zenbî fağfirlî, fe innehu lâ yağfiruz-zunûbe illâ ente
Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel-yevmil-âhiri ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala vel-Basü badel-mevti hakkun. Eşhedü en Lâ ilahe illallahu ve eşhedü enne Muhemmeden abdühu ve Resûlüh. Lâ ilahe illallah Muhammedur- Resûlullah

Ya Rabbi! Sen benim rabbimsin. Sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım. Ellerimi sana açtım. Yüzümü sana döndürdüm. Kapına geldim. Beni kulluğuna kabul eyle.

Adem aleyhissselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere, indirilen kitaplarına, meleklere ve ahiret gününe iman ettim. Bugüne kadar işlemiş olduğum günahlarımdan pişman oldum. Bir daha yapmamaya kesinlikle söz veriyorum. Günahlarımı affeyle, Beni bağışla, Kulluğundan ayırma, kapından kovma, ellerimi boş çevirme Ya rabbi, Kötü alışkanlıklarımı terk etmeyi nasip eyle. Şeytana ve nefse uydurma. Bana dayanma gücü ver. Cehennem azabından koru. Cennetine dâhil eyle. Cennette Peygamber Efendimize komşu eyle.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim