Kan Proteinleri

2011-06-06 17:04 ARWEN
Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmada ortalama 7-8g/dL protein bulunur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrılır.

  1. albümin 4,5 g/100 ml
  2. globülin 2,5 g/100 ml
  3. fibrinojen 0,3 g/100 ml

Bu proteinler plazmanın içinde ya da hücrelerarası (interstisiyel) sıvıda fonksiyon yaparlar. Plazma proteinleri, hücreler tarafından kullanılmak üzere plazmadan ayrılamazlar. Hücreler kendi proteinlerini yapmak için plazmaki amino asitlerini kullanırlar.

İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim