Dış Salgı Bezleri Nelerdir?

2011-06-04 23:57 ARWEN
- Hücreler bir araya gelerek corpusglandula oluşturur.

- Bu hücreler genellikle piramidaldir.-Salgılarını lumende biriktirerekakıtıcı kanallarla hedef organailetirler.

-Makroskobik (dilaltı, kulakaltı,çenealtı, pankreas) ve mikroskobik (dudak, yanak,damak, dil bezleri) yapıdadırlar.

-En basit formu L. epitelyalistekikadeh hücresidir.(cellulacaliciformis) (ünisellüler bezler)

- Diğer ekzokrin bezler multisellülerbezlerdir.

Ekzokrin bezler, stroma ve parankima denilen iki kısımdan oluşur. Ekzokrin bezlerin bağ dokudan oluşan kısmına stroma, epitel dokudan oluşan kısmına parankima denir. Tükürük bezleri, derideki ter ve yağ bezleri ekzokrin bezlere örnektir. Ekzokrin bezler, embriyonik gelişim sırasında örtü epitelinden köken alıp gelişir. Bez epitelinin sınıflandırılması şöyledir:

Epitel doku ile ilişkisine göre:

Endoepiteliyal (endoepitel) bezler

Ekzoepiteliyal (ekzoepitel) bezler

Bezlerin hücre sayısına göre:

Tek hücreli bezler

Çok hücreli bezler

Bezi oluşturan birimlerin şekline göre:

Tübüler bezler

Alveolar (asinöz) bezler

Tübüloalveolar bezler

Retiküler bezler

Bezi oluşturan birimlerin sayısına göre:

Basit bezler

Bileşik bezler

Salgının özelliğine göre:

Seröz bezler

Müköz bezler

Serö-müköz bezler (karışık bezler)

Salgısını meydana getiriş şekline göre:

Merokrin bezler

Apokrin bezler

Holokrin bezler


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim