Türkçe'de Ünsüz Yumuşaması Nasıl Olur?

2011-04-27 21:22 Misafir
Sonunda süreksiz - sert ünsüz (P,Ç,T,K) bulunan bir sözcüğe, ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde, sözcüğün sonundaki süreksiz - sert ünsüz yumuşar: "p", "b"ye;"ç", "c"ye;" t", "d"ye; "k", "g" ya da "ğ"ye dönüşür: kitab-ın, topac-a, ed-er, çeleng-in, bayrağ-ım, yurd-um, kayb-olmak...
Dikkat:

1. "nk" ünsüzleriyle biten sözcüklerde "k", "g" ye dönüşür: denk + in > dengin, ahenk + i > ahengi...

2. Özel adlarda meydana gelen yumuşama okunuşta uygulanır ama yazıda gösterilmez: Vahap'ın, Zonguldak'a, Tokat'ın

3. Tek heceli sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz: iç > için, içe, içeri (isim)iç > için, içelim, içer (fiil)Koçum benim! Sapı kopuk. Dikine takın.Eti ne budu ne! Kırkıncı kata çıkın.
4. Fiil tabanlarında (türemiş fiillerde) çoğu zaman yumuşama olmaz: biriken, birikim; gerekirse, gecikince, toplatırız...

5. Bazı yabancı kökenli sözcüklerde yumuşama olmaz: Cumhuriyeti, hukukun, milletimiz, notunuz, kanaatin, tanka, bankın, blokaj. A Bloku. demokratı, diplomata..


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim