Klonlama Nasıl Yapılır?

2011-03-14 22:06 Misafir
Klonlama Nedir Nasıl Yapılır

İlgili Diğer Konular


2011-03-14 22:46 ARWEN
Klonal çoğalma, hücrelerin, kendi genetik materyalinin aynısını taşıyan başka hücreler üretmesi. En yaygın olarak bağışıklık hücrelerinden B-lenfositlerinde görülür.

Klonal çoğalma hücrelerin, kendi Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye "göze" de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler kompleksleri oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı özelleşmeler gösterirler. genetik materyalinin aynısını taşıyan başka hücreler üretmesi. En yaygın olarak bağışıklık hücrelerinden Gen, mutasyon yoluyla değişmediği takdirde bir kuşaktan öbürüne geçen, büyük ve ayrıntılı yapılı dezoksiribonükleik asit(DNA) moleküllerine tekabül eden kalıtımın hipotetik temel ünitesidir. Bu kalıtım maddesi, biokimyasal reaksiyonların bazılarını hızlandırarak, bazılarını da geciktirerek, kontrol etmesi dolayısıyla, birtakım etkiler gösterir.


Bölümleri

Klonlama temelde üç ana başlığa ayrılarak incelenebilir:

 • Moleküler klonlama (Rekombinant DNA teknolojisi)
 • Çoğaltımsal klonlama
 • Terapi Amaçlı klonlama

Anüssüz klonlama

hücre çekirdeği, hücre çekirdeği çıkarhücre çekirdeği, hücre çekirdeği çıkarhücre çekirdeği aktarımı" yöntemiy materyalinin hepsindenalınıp, başka bir organizma (alıcı) içine

Çoğaltımsal klonlama


Bu teknik, bir organizmanın (donör) genetikBedensel hücre çekirdeği aktarımı" yöntemiy materyalinin hepsinden (genom) alınıp, başka bir organizma (alıcı) içine

Terapi amaçlı klonlama


Bu tip klonlama belki de etik olarak en çok tartışılan klonlama biçimidir. Bu teknikte, insan embriyolarının kök hücreleri alınıp, hasta insanlardaBedensel hücre çekirdeği aktarımı" yöntemiyle oluşturulmuş embriyoların gelişmesiyle ortaya çıkan canlılardır. Bu yöntemde, yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeği, hücre çekirdeği çıkarılmış bir embriyo hücresine aktarılır. 1996 yılında klonlanan Dolly, bu yöntemle ortaya çıkarılan ilk memeli canlıdır.

Klonlanmış canlılar


"Bedensel hücre çekirdeği aktarımı" yöntemiyle oluşturulmuş embriyoların gelişmesiyle ortaya çıkan canlılardır. Bu yöntemde, yetişkin bir canlıdan alınan hücre çekirdeği, hücre çekirdeği çıkarılmış bir embriyo hücresine aktarılır. 1996 yılında klonlanan Dolly, bu yöntemle ortaya çıkarılan ilk memeli canlıdır.

 • İribaş - (1952),
 • Sazan - (1963),
 • Koyun - (1996),
 • Şebek - (2000),
 • Sığır - (2001),
 • Kedi -(2001),
 • Katır - (2003),
 • At - (2003),

klonlanan diğer hayvanlardan bazılarıdır.
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim