Organ Nakli Nasıl Yapılır?

2011-01-09 22:46 ARWEN
Organ transplantasyonu yani organ nakli organ donörü tarafından verilen sağlam organkadavra olabilir.Transplantasyon çeşitleri
Otogreft

Bir dokunun aynı kişinin bir bölgesinden alınıp başka bir bölgesine nakledilmesidir . Bazen bu fazlalık olan doku,rejenere olabilen doku ya da bir başka bölgede daha çok gerekli olan doku ile yapılabilir.(örneğin: deri greftleri, by pass için toplardamar çıkarılması)Bazen de bu dokuyu alıp kişiyi veya dokuyu tedavi ettikten sonra geri yerine konulması şeklinde olabilir.(örneğin: kök hücre otogrefti ve kan alıp ameliyat için saklamak).

Allogreft


Allogreft genetik olarak aynı kimliğe sahip olmayan aynı türe ait iki canlı arasında yapılan doku veya organ nakilleridir.Çoğu insan dokusu ve organ nakilleri allogrefttir.

İzogreft


Allogreftlerin bir alt grubu olup genetik olarak aynı kimliğe sahip verici ve alıcı arasında yapılan organ ve doku nakilleridir.( ikizler arasında).İzogreftler diğer nakil şekillerinden farklıdır çünkü allogreftlerle anatomik olarak aynı olsalarda alıcının immün cevabı açısından otogreftlere daha yakın özelliktedir.

Senogreft


Organ ya da dokunun, bir türden başka bir türe nakledilmesidir. Örnek olarak; gayet başarılı bir nakil olan, domuzdan insana kalp kapakçığı nakli; babun maymunundan insana kalp nakli (başarısız oldu) verilebilir.

Bölerek Transplantasyonlar


Bazen kadavradan alınan bir organ (özellikle karaciğer) iki alıcıya paylaştırılır;bu da genellikle bir yetişkin ve bir çocuktur.Tüm organın nakledilmesine göre alıcılar için daha az faydalı olduğu için bu şekil pek tercih edilmez.

Domino Transplantasyonlar


Bu operasyon her iki akciğerin de değişmesi gereken (genellikle sistik fibroz durumunda ) hallerde uygulanır ve akciğerler ile kalbin blok halinde değiştirilmesinin teknik olarak daha kolay olduğu için tercih edilir.Bu arada alıcının kendi kalbi genellikle sağlam olduğu için bu da başka bir alıcıya takılır.

Toraks Bölgesi Organları • Kalp (Sadece kadavradan)
 • Akciğer (Kadavra ve canlı donörden)
 • Blok halde Kalp/Akciğer (Sadece kadavradan)

Karın bölgesi Transplantasyonları


 • Karaciğer (Kadavra ve canlı donörden)
 • Böbrek (Kadavra ve canlı donörden)
 • Pankreas (Kadavra ve nadiren canlı donörden)
 • İnce bağırsak (Kadavra ve canlı donörden)
 • Böbrek-Pankreas (Kadavra, canlı-Donör, ve kombine kadavra/canlı (örneğin canlı donörden böbrek,kadavradan pankreas ))
 • Kombine Karaciğer-Böbrek (Genellikle sadece kadavradan)
 • Kombine Karaciğer-İnce Bağırsak (sadece kadavradan)

Diğer Organlar


 • El (Yanlızca kadavradan)
 • Kornea (Yanlızca kadavradan)
 • Deri grefti Yüz transplantasyonunu da içerecek şekilde (Hemen hemen herzaman otogreft)
 • Penis (Yanlızca kadavradan)


İlgili Diğer Konular

2012-10-02 14:04 Misafir
Teşekkür Ederim
2012-11-22 19:29 Misafir
arap olm bişi anladııysam
Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim