Deniz Kirliliğinin Başlıca Nedenleri

2010-11-01 16:40 ARWEN
Başlıca Kirlenme Sebepleri:


1. Tarımsal faaliyetlerin sonucu

2. Toprak erozyonundan(doğal kayma veya yapay olgular sonucu)

3. Bitkilerin çürümesinden kaynaklanan kirlenmeler

4. Hayvansal artıklar

5. Tarımsal mücadele ilaçlarından kirlenmeler

6. Endüstriden kaynaklanan kirlilikler

7. Kimyasal kirlilikler

8. Fizyolojik kirlilikler

9. Biyolojik kirlilikler

10.Atmosferik kirlenmeler

11.Zehirli varil veya tehlikeli atıkların gizli gizli gömülmesi veya atılmasından kaynaklanan kirlenmeler

12.Yerleşim alanlarından gelen kirlenmeler

13.Rüzgar tesiri ile taşınanlar

14.Ulaşım ile(toprak ve su-yeşil örtü kirlilikleri

15.Endüstri ve evsel atıkların(lağım),dere,göl,gölet ve yüzey sularına direkt bırakılması ile

16.Bulaşıcı hastalıklı iğne ve kan-irin torbalarının sulara atılması ile uzak mesafelere kirliliğin
taşınma olayı

17.Dış kaynaklı kirliliklerin sularla değişik yönlere yayılması

18.Katı çöplerin ham sulara bırakılması ile eriyik oksijen miktarlarının aşırı şekilde yok edilmesi ve suyun oksijensiz kalması sonucu gibi başlıklar halinde özetlemek mümkündür.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim