A Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

2010-06-20 18:18 isyanlı sükut
A
Abad Şen, bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.
(Erkek)
Abbas 1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan - Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)'ın amcası, Mek*ke'nin fethinde müslüman olmuştur..
(Erkek)
Abdullah Allah'ın adamı- Allah'a ait olan, onun yolundan giden kişi
(Erkek)
Abidin Dua eden / Duacı
(Erkek)
Acar Becerikli,atılgan,ele avuca sığmaz.
(Erkek)
(Bayan)
Acun Dünya,varlık.
(Erkek)
Açelya Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.
(Bayan)
Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.
(Bayan)
Adem Allah'ın yarattığı ilk insan / Adam
(Erkek)
Adil Adaletli / Hakça davranan
(Erkek)
Adile Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.
(Bayan)
Adnan Bir yere yerleşip ikamet eden, mukim.Cennette ölüm*süzlüğe kavuşan kimse.
(Erkek)
Adnan Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında
(Erkek)
Afet İnsanlığın önleyemediği büyük doğal felaket
(Bayan)
Affan Kendini kötülüklerden uzak tutan
(Erkek)
Afife iffetli,namuslu kadın
(Bayan)
Afife Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst
(Bayan)
Afitap Güneş / Çok güzel
(Bayan)
Afitap Güzel yüz
(Bayan)
Afra Ayak değmemiş ak toprak,Pembeye çalar beyaz.
(Bayan)
Agah Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık
(Erkek)
Ahmed En çok övülmüş, sevilmiş
(Erkek)
Ahmet Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah'a şükreden
(Erkek)
Ahsen En güzel, Çok güzel
(Bayan)
Ahu ceylan,karaca,gözleri ceylan gözüne benzeyen kadın.
(Bayan)
Ajda Üzeri çentik çentik, diş diş olan şey
(Bayan)
Akad Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak
(Erkek)
Akasya Küçük sıra yapraklı, gölgeli küçük cinsleri süs için yetiştirilen baklagillerden bir ağaç
(Bayan)
Akgül Beyaz gül, gül gibi
(Bayan)
Akgün Aydınlık gün
(Bayan)
Akın Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı
(Erkek)
Akif Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah'a yönelen
(Erkek)
Akil Akıllı , Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan
(Erkek)
Akile Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.(Arabca)
Kadn
Akile / Akil Akıllı, akıl sahibi. Uslu, kavrayışlı.(Arabca)
(Erkek)
Aktan (Türkçe)Parlak, aydınlık sabah.
(Erkek)
Alaaddin Dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan
(Erkek)
Alara Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , Kırmızı süs anlamında bir tamlama
(Bayan)
Alarcın Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan
(Bayan)
Alçin Kırmızı renkli küçük bir kuş türü
(Bayan)
Aldemir Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir
(Erkek)
Alev Ateşin çıkardığı yalım
(Bayan)
Aleyna Allah'ın iyi kullarından olanlar
(Bayan)
Aleyna Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan
(Bayan)
Ali Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
(Erkek)
Alican Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken
(Erkek)
Alim Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse
(Erkek)
Alisa asil,soylu
(Bayan)
Alişan Şan ve şerefi yüksek olan,çok değerli
(Erkek)
Aliye Yüce, yüksek
(Bayan)
Alkın (Türkçe)1. Sevdalı, âşık, vurgun. 2. Fakir, zayıf.
(Erkek)
Almila Elma gibi kırmızı yanaklı güzel
(Bayan)
Almina Al elma / ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)
Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde görünen kızıllık
(Bayan)
Alp Yiğit, soylu, kahraman Türkçe adlarda bazen başa ya da sona da konulan ek
(Erkek)
Alparslan Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında
(Erkek)
Alper Alp + Er Cesur (Erkek)
Soylu (Erkek)
anlamında
(Erkek)
Alptekin Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu
(Erkek)
Altan Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi
(Erkek)
Altan Kızıl Şafak
(Bayan)
Altar(Sunak) Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
(Erkek)
Altay Yüksek orman anlamında. Orta Asya'da bir sıradağ
(Erkek)
Altın (Altun) Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
(Bayan)
Altuğ Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ
(Erkek)
Altun/ Altın Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)
(Bayan)
Alya (Arapça.) Er. 1. Yüksek yer, yük*seklik. 2. Gök, sema.
(Erkek)
Ammar İnşa eden
(Erkek)
Andaç Bir kimseyi hatırlamak için saklanan şey, hatıra
(Bayan)
Anıl Ölçülü davranan, hoşa giden kimse
(Erkek)
Aras Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)
(Erkek)
Aras Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı
(Erkek)
Arda Hükümdar veya kumandan asası, İşaret olarak yere dikilen çubuk
(Erkek)
/(Bayan)
Arda Halef, ardından gelen
(Erkek)
Argün Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün
(Erkek)
Arif Bilgi sahibi. Bilen, bilgili, irfan sahibi
(Erkek)
Arkan Temiz.temiz kanlı,arı kanlı
(Erkek)
Arkın Yavaş, ağır, sa*kin, gelecek yıl.
(Erkek)
Artaç Ar+ Taç Utanma duygusunu baş tacı eden
(Erkek)
Artun Gururlu, kendine güveni olan, vakur.
(Erkek)
Arzu İstek, özlem eğilim
(Bayan)
Asena Türk Mitolojisinde Ergenekon destanında adı geçen dişi kurt
(Bayan)
Asım Temiz, namuslu, sağlam karakterli
(Erkek)
Asil Soylu, soylu bir aileden gelen,seçkin insan
(Erkek)
Aslan Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı
(Erkek)
Aslı Kerem ile Aslı hikayesindeki sevgili
(Bayan)
Aslıhan Kökeni soylu han soyundan
(Bayan)
Aslin Eski ermenilerdeki bir kraliçenin adı
(Bayan)
Asrın Bu asıra ait, bu devire uygun
(Erkek)
Asrın Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan
(Bayan)
Asude Sessiz, sakin dinlendirici
(Bayan)
Asuman Gök, gökkubbe, sema
(Bayan)
Asya Yeryüzünün anakaralarından (kıta) birinin adı
(Bayan)
Aşkın Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın
(Bayan)
Ata Baba, ced, Ecdat, Büyükbaba, Bilge
(Erkek)
Atabey Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan
(Erkek)
Atahan Han soyundan gelen, soylu yiğit
(Erkek)
Atakan Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
(Erkek)
Atalay/ Atılay Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
(Erkek)
Atanur Atasından aldığı nuru taşıyan
(Erkek)
Atay Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü
(Erkek)
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Erkek)
Ateş Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması
(Bayan)
Atıf Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen
(Erkek)
Atıl İleri hamle yap, anlamında Atıl, atılmak
(Erkek)
Atılay / Atalay Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse
(Erkek)
Atınç Atılgan / Atak
(Erkek)
Atilla / Attila Hunların "Tanrının Kırbacı" denilen büyük hükümdarı
(Erkek)
Atiye 1. Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2. Gelecek, istikbal.
(Bayan)
Atlıhan At + Han kelimelerinden, İyi ata binen yiğit Han
(Erkek)
Attila/Atilla Hunların "Tanrının Kırbacı" denilen büyük hükümdarı
(Erkek)
Avni Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili
(Erkek)
Aybala Ay gibi çocuk
(Erkek)
Aybars Ay ve Pars kelimelerinden, Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı
(Bayan)
Aybel Ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen
(Bayan)
Aybüke ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli,akıllı zeki.
(Bayan)
Ayca Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
(Bayan)
Aycan İçi aydınlık
(Bayan)
Ayça Hilal, ayın ilk günlerindeki hali
(Bayan)
Ayçin Ayçın, ay gibi, aya benzer
(Bayan)
Aydan Aya benzer ay gibi
(Bayan)
Aydın Beyni çağdaş düşüncelerle aydıınlanmış, bilgili kişi
(Erkek)
Ayfer Ayışığı
(Bayan)
Ayfer Ay ışığı
(Bayan)
Aygen Gönül dostu
(Bayan)
Aygül Ay gibi güzel ve parlak renkli
(Bayan)
Aygün Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün
(Erkek)
Ayhan Ay gibi güzel yüzlü hakan Ay +Han
(Erkek)
Aykan Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı
(Erkek)
Aykut Kutlu ay, armağan, ödül
(Erkek)
Ayla (Türkçe) Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale.
(Bayan)
Ayla Kadın, eş zevce /Ayın çevresindeki ışıklı daire
(Bayan)
Aylin (Türkçe.) Ay'a ait.
(Bayan)
Aynur Ay gibi ışıklı
(Bayan)
Aypare Ay parçası
Kadın
Ayperi Ay ve peri gibi çok güzel/ ekleyen : Yağmur USLU
(Bayan)
Aysel Ay gibi parlak ve güzel
(Bayan)
Aysima Çehresi, yüzü ay gibi parlak, nurlu, ışıklı, kutlu, uğurlu olan.
(Bayan)
Aysu Ay gibi berrak su
(Bayan)
Aysun Ay gibi güzel ve parlaksın
(Bayan)
Ayşan Şanı ay gibi parlak olan
(Bayan)
Ayşe Yaşam, dirlik,
(Bayan)
Ayşegül Güleç, güler yüzlü
(Bayan)
Ayşen Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık
(Bayan)
Ayşin Ay gibi, aya benzeyen
(Bayan)
Aytaç Başında ay gibi ışıklı taç bulunan Ay + Taç
(Erkek)
Aytaç Ay gibi taçlı
(Bayan)
Aytekin Tek ay, uğur getiren ay
(Erkek)
Ayten Ay gibi beyaz tenli
(Bayan)
Aytuna Gökteki ay ile Tuna Irmagin'dan olusmus bir ad
(Bayan)
Aytül Tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak
(Bayan)
Ayvaz (Arapça.) Er. 1. Arapça ivaz ke*limesinin bozulmuş şekli. 2. Eskiden kibar konaklarda yemek servisi yapan ve sokak işlerinde kullanılan Vanlı Ermenilere verilen ad. Ermeni uşak. 3. Karagöz perdesinin belli başlı tip*lerinden biri. 4. Köroğlu destanında bir kahraman.5.Koca, eş.
(Erkek)
Ayyüce Ay gibi parlak ve ulu.
(Erkek)
/(Bayan)
Azim Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, Azmeden, Azimli
(Erkek)
Azime Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı
(Bayan)
Aziz Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün
(Erkek)
Azize Onur sahibi yüce, ermiş
(Bayan)
Azmi Kemikli, kemikle ilgili / Azim sahibi
(Erkek)
Azra Delinmemiş bir inci
(Bayan)
Azra Bakire, el değmemiş,Hz. Meryemâ??e verilen ad. Ayak basılmamış kum
(Bayan)
B


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim