Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eserleri

2010-05-30 16:02 Black-LoVe
DUHTER-İ HİNDU: Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazar bu oyununda uzak bir ülkede geçen bir olayı anlatmıştır…

EŞBER:
Abdülhak Hamit Tarhan; aruzla yazılan ilk manzum oyun, 1880 …

FİNTEN:
Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazarın en başarılı oyundur; 19. yüzyıl İngiltere'nde geçen bu oyunda Macbeth'in etkisi vardır…

İÇLİ KIZ:
Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…

İLHAN:
Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…

LİBERTE:
Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…

MECERA-YI AŞK:
Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun; yazarın ilk tiyatro eserdir; yazarın Tarhan'daki hayatını anlattığı bir eserdir…

NESTEREN:
Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun; yazar bu eserinde zalim bir hükümdara başkaldırmayı anlatır; bu eserden sonra yazarın Paris Büyükelçiliği'nde İkinci Kâtipliği görevinden alınır...

SABR U SEBAT:
Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…

SARDANAPAL:
Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…

TARIK YAHUT ENDÜLÜS FETHİ:
Abdülhak Hamit Tarhan; mensur oyun…

TEZER:
Abdülhak Hamit Tarhan; manzum oyun…

ZEYNEP:
Abdülhak Hamit Tarhan; yarısı manzum, yarısı mensur oyun…

BUNLAR O'DUR:
Abdülhak Hamit Tarhan; şair bu şiirinde ölüm teması üzerinde durmuştur

DİVANELİKLERİM YAHUT BELDE:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; yazar bu şiirini Batı nazım biçimleriyle yazmıştır; şiirde yazarın Paris izlenimlerini anlatılır…

GARAM:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şair bu şiirinde hüzünlü bir aşk hikâyesini anlatmıştır…

HACLE:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şiirde ölüm teması ele alınmıştır…

İLHAM-I VATAN:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şair bu şiirinde yurt sevgisini konu edinmiştir…

MAKBER:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; yazar bu şiirini, ilk eşi Fatma Hanım'ın Beyrut'ta ölümü üzerine yazmıştır, şiirde derin bir ölüm teması işlenmiştir; yazarın en meşhur şiiridir…

ÖLÜ:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; şiirde ölüm teması ele alınmıştır…

SAHRA:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; edebiyatımızdaki ilk pastoral şiirdir; yazarın ilk şiiridir; yazarın bu eserinde pastoral nitelikli şiirleri vardır; bunlar gözleme dayanmayan, kır ve köy hayatının övgüsü olan şiirleridir…

TAYFLAR GEÇİDİ:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir kitabı…

VALİDEM:
Abdülhak Hamit Tarhan; şiir; edebiyatımızdaki kafiyesiz ilk şiirdir; şair bu şiirinde annesini anlatmıştır…


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim