4 Büyük Melek Dışındaki Melekler ve Görevleri

2010-05-25 15:09 ARWEN
Kirâmen Kâtibîn: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kiramen kâtibin tabiri Kur’an’da bir yerde geçer:

“ Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir” İnfitâr suresi, 10-12. ayetler

“ İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” K âf suresi, 17-18. ayetler
Münker ve Nekir: Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir. Haklarında Kur’an’da bir bilgi bulunmayan bu meleklerden sadece hadislerde bahsedilmektedir.

Hazene-i Cennet ve Cehennem: Cennet ve Cehennem’deki işleri yürütmekle görevli meleklerdir. Cennet melekleri müminleri selamla karşılayarak onlara hizmet edip arkadaşlık yaparlar.

Hamele-i Arş (A rş‘ı Taşıyan Melekler):
Bunlar gök meleklerinin üstünde, Arş’ı taşımakla görevlendirilmiş meleklerdir.

“ Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbin’in arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.” Hâkka suresi, 17. ayet

Mukarrebûn Melekler: Allah’a çok yakın ve şerefli bir makamda bulunup sürekli Allah’ı tesbih etmekle (Onu anıp yüceltmekle) görevlidirler.İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim