Meleklerin Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

2010-05-25 15:08 ARWEN
- Devamlı olarak Allah'a ibadet ve itaatle meşgul olurlar,

- İyilik yaparlar, kötülük yapma kabiliyetleri yoktur,

- Allah'a asla isyan etmezler, karşı gelmezler,

- Erkek ve dişileri yoktur,

- Yemezler ve içmezler,

- Uyumazlar, bizim gibi istirahata muhtaç degildirler,

- Gözle görülmezler,

- Evlenmek ihtiyaci onlarda yoktur.

- Nurdan yaratılmışlardır.

- Yorulmak, usanmak nedir bilmezler.

- Gençlik, yaşlılık gibi durumlara onlarda rastlanmaz.

- Bir anda en uzak mesafelere gidebilirler,

- Kanatları vardır; fakat bu özelliklerini, bizim bildiğimiz kanatlarla karşılaştırmamız doğru olmaz.

- Yerlerde, göklerde, her yerde vardırlar ve her birinin kendisi ne ait vazifeleri vardır. Bu vazifeleri hakkıyla yaparlar.


Biz melekleri göremeyiz; çünkü her şeyin varlığı kendine göredir. Bizim göremediğimiz daha nice varlıklar var! Ruhumuzu, aklımızı görebiliyor muyuz? Ama ruhumuz vardır, aynı zamanda akıllıyız. Aklımızı göremiyoruz diye kendimizi akılsız sanabilir miyiz? İşte melekler de ruh gibi, akil gibi nûrânî bir varlıktır. Sağlam bir akıl bize nasıl doğru yolu gösterirse melekler de bizi hep iyiliğe yönelten kuvvetlerdir.

Meleklerin varlığını bütün peygamberler ve ilâhî kitaplar haber vermişlerdir. İlâhî kitaplar peygamberlere melekler vasıtası ile gelmişlerdir. Bunun için, melekleri inkâr etmek aynı zamanda peygamberlerin peygamberliklerini ve ilâhî kitapları da inkâr demektir. Bu ise küfürdür. Böyle bir duruma düşmekten şiddetle kaçınmak lâzımdır.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim