Ali Münif Yeğenağa Kimdir?

2010-05-24 14:10 Black-LoVe
Ali Münif Yeğenağa Kimdir?

Alimünif Bey (Yeğenağa)
Eski Adana Belediye Başkanı

 • Görev Süresi
  • 1922 - 1926

 • Yerine geldiği
  • Diblanzade Mehmet Fuad

 • Yerine gelen
  • Turhan Cemal Beriker

 • Doğum
  • 1874

 • Ölüm
  • 3 Ocak 1951
  • Adana, Türkiye

Ali Münif Yeğenağa, (doğum 1874) - (ö. 3 Ocak 1951, Adana) Devlet ve siyaset adamı.

Mülkiye Mektebi'ni bitirdikten sonra (1896) çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik yaptı. II. Meşrutiyet 'in ilanından sonra Meclis-i Mebusan'da Adana (1908-1912) ve HalepTalat Paşa Hükümeti'nde Nafıa Nazırlığı ( Bayındırlık Bakanlığı ) yaptı (1917-1918). Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun işgaline tepki göstermek ve işgali protesto etmek amacı ile çalışmalara başladı. 1 Aralık 1918 tarihinde işgallere karşı kurulan Kilikyalılar Cemiyeti 'nin kurucuları içinde yer aldı. Mondros Ateşkes Antlaşması'dan sonra İngilizler tarafından tutuklanıp Malta'ya sürgüne gönderildi. Serbest kaldıktan sonra Adana belediye başkanlığı yaptı (1922-1926). Mersin (1927-1931) ve Adana (1927-1930) milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. Ali Münif Yeğenağa 3 Ocak 1951 (1914-1918) milletvekilliği yaptı. yılında Adana'da vefat etmiştir.


İlgili Diğer Konular

Yorum Yap


2006 - 2018 - Delinetciler Portal - Iletisim