İnsan İskeleti Bölümleri, İskeletimizin Görevleri, İskelet Sağlığı

 İnsan İskeleti Bölümleri, İskeletimizin Görevleri, İskelet Sağlığı

  Okunma: 12105 - Yorum: 1
 1. #1
  İnsan iskeleti, kemiklerden oluşur ve bağlar (ligamanlar), kirişler (tendon), kaslar, kıkırdaklar ve diğer organlar tarafından desteklenir.

  İskelet sabit ve değişmez değildir; kompozisyonu yaşam boyunca değişir. Gebeliğin erken dönemlerinde, fetüs sert bir iskelete sahip değildir, rahmin içindeki dokuz ay boyunca kemikler yavaşça oluşur, olgunlaşır. Doğumda, tüm kemikler oluşmuştur fakat yeni doğmuş bir bebek bir yetişkinden daha fazla kemiğe sahiptir. Ortalama olarak, yetişkin bir insan 206 kemiğe sahiptir (Gray Anatomisi'ne göre, yine de sayı bireyden bireye küçük oranlarda değişiklik gösterir), oysa bir bebek yaklaşık 300 kemikle doğar. Farkın nedeni büyüme sırasında birbiriyle kaynayacak olan küçük kemiklerdir.

  Kemikler; kısa, uzun ve yassı kemikler olarak şekillerine göre üçe ayrılır.
  Canlılarda iç ve dış olmak üzere iki tip iskelet vardır.


  • Dış iskelet: Vücudun dış kısmında bulunur, üzerinde hiç bir vücut örtüsü bulunmaz. Organik, inorganik maddeler veya her ikisinin birleşiminden oluşur. Daha çok basit yapılı canlılarda bulunur. Bu canlılar-daki büyümeye dış iskelet sınırlayıcı etki gösterir.
  • Kavkı: Salyangoz, istiridye ve midyede bulunur.
  • Kitin: Eklembacaklılarda bulunur.
  • Kalker: Mercanlarda bulunur.
  • İç iskelet: Vücudun iç kısmında bulunur. Üzeri çeşitli vücut örtüleri ile kaplıdır. Kemik ve kıkırdaktan oluş-muştur. Genel olarak omurgalılar adı verilen canlılarda bulunur.
  • Omurga: Omurgalılarda bulunur.
   • a) Kıkırdak omurga → Köpek balıklarında bulunur.
   • b) Kemik omurga → Balık, kuş, kurbağa, sürün-gen ve memelilerde bulunur.


  Dil ve kulaktaki kemikler hariç insan iskeleti yaklaşık 207 kemikten meydana gelmiştir. İnsandaki iskeletin başlıca görevleri şöyle sıralanabilir;
  a) Kas ve eklemler yardımıyla hareketi sağlamak.b) Vücuda genel şeklini vermek.c) İç organları korumak ve onlara dayanak olmak.d) Kan hücresi üretmek (alyuvar - akyuvar).e) Kaslara tutunma yüzeyi sağlamak.

  İnsan iskeletinin bölümleri


  Kafatası

  Kemikler birbirine olabildiğince sıkı bağlanmışlardır. Aralarında da oynamaz eklemler vardır. Yalnız alt çene kemiğinde yarı oynar eklem vardır. Beyin bu kemikler içinde korunur.
  Gövde iskeleti Omurga ve göğüs kafesinden oluşur.

  Omurga


  Omur adı verilen 33 tane kısa kemikten oluşur. Omurganın içinden şerit halinde omurilik siniri geçer ki bu kanala omurilik kanalı denir. Bel kemiği olarak da isimlendirilen omurga beş bölümden meydana gelir ve otuzüç adet omur kemiğinden oluşur. Bu bölümler boyun'da 7 tane, sırt'a 12 tane, bel'de 5 tane, ve kuyruk sokumunda 4 tane kemik vardır. Sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiğinden oluşur. Akciğerler ve kalp burada korunur.

  Üyeler


  Kol ve bacaklar gövdeye kemik köprüler ile bağlanmıştır. Aralarında tam oynar eklemlervardır.
  Kollarda

  Pazu, dirsek,ön kol,el bilek,el tarak ve parmak kemikleri vardır. Kollar gövdeye omuz kemeri ile bağlanmıştır. Omuz kemeri kürek ve köprücük kemiklerinden oluşur.

  Bacaklarda


  Uyluk, diz kapağı, baldır, kaval, ayak bilek, ayak tarağı, topuk ve parmak kemikleri vardır. Bacaklar gövdeye kalça kemeri ile bağlanır. Kalça kemeri, kalça kemiği ve uyluk kemiğinden oluşur.

  Kemikler


  Kemik, organik ve mineral maddelerin bir karışımıdır. Yani kemik, kollojen adlı fibröz bir proteinle apatite adlı minerali teşkil eden minik kalsiyum fosfat kristallerinden oluşur. Bir kemiği asite batırarak apatite'e uzaklaştırırsanız kemik o kadar elastik bir hale gelir ki onu bir sicim gibi büküp düğüm atabilirsiniz. Öte yandan, eğer kollojen tahrip edilirse, kemik çok kırılgan bir hale dönüşür. Mineraller kemiğe sertliğini verirken kollojen de sağlamlığı temin eder.

  Doğumdan önce ve çocuklukta kemiklerimiz daha yumuşaktır. Bunun sebebi kıkırdak dokusunun henüz kemikleşmemesidir. 25 yaşına kadar bu sertleşme süreci devam eder.

  Sertleşme sürecinden sonra kemiklerin % 70'i sert ve cansız maddelerden, % 30'u da canlı dokulardan oluşur. Bazı kıkırdak dokular ise kemikleşmezler. Gırtlak, burun ve kulaklardakiler bu tür kıkırdaklardandır. Çoğu insanın 12 çift kaburga kemiği vardır. Her 20 insandan birinde ise 13 çift mevcuttur. Bazı insanlarda ise sadece 11 çift bulunur.

  Vücudumuzda 206 tane kemik vardır.Aslında bu kemikler yeni doğan bebeklerde 350 tanedir.bebek her doğoma sürecine girdiğinde bu kemikler birleşerek kemik sayısını azaltırlar.bu birleşen kemikler uzun kemikleri meydana getirirler. Vücudumuzda yaklaşık 206 tane kemik mevcut olmasına rağmen 70 kilogram ağırlığında bir insanın iskeleti 7 kilogram kadar bir ağırlığa sahiptir. Aynı ölçülerdeki bir çelik çatı 4 - 5 kat daha ağırdır. İnsan kemikleri ağırlıklara mukavemette granit kadar sağlamdır. Kibrit kutusu kadar bir blok, dokuz tona mukavemet edebilirki bu, betonunkinden 4 kat daha fazladır.
  Bir zürafanın boynundaki omurların sayısı bizimkiler kadardır.
  Kemik oluşumunu etkileyen faktörler


  • Hormonlar (kalsitonin)
  • Dengeli beslenme
  • Mineraller (kalsiyum, fosfor, sodyum ve potasyum)
  • Genetik faktörler
  • D vitamini

  İskelet ve kas sisteminin sağlığı

  Sağlıklı bir iskelet ve kas sistemine sahip olmak için dengeli beslenme şarttır. Kemiklerin yapısında bol miktarda kalsiyum, potasyum ve fosfor, kasların yapısında ise protein bulunur. Bu mineraller yeterince alınmalıdır.


  • Yaşa uygun spor yapmalı.
  • Duruş ve oturuş biçimlerine dikkat etmeli.
  • Kemiklerin gelişmesi için D vitamini gereklidir. (D vitamini eksikliğinde raşitizm hastalığı görülür)
  • Ağır işlerden kaçınmalı.
  • Yatak seçimi sert ve düz olmalı.
  • Güneş ışınındanda yeterince alınmalı.
  • Dar ve topuklu aykkabı giymemeliyiz.


 2. #2
  Güzel ve gayet ayrıntılı fakat bu kadar uzun yazmanıza gerek yokdu :D :)