Tasvir Paragrafı: Olayın geçtiği yeri, canlı cansız varlıkları iyice tanıtmak için tasvir paragrafıyazı ile resim yapmaktır