Kuvayi Milliyenin Özellikleri

  • Milli Mücadele’nin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır.
  • Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun işgali üzerine başlayan bölgesel hareketlerdir.
  • Kuva-yi Milliye birlikleri arasında ilişki az olup, kendi bölgelerini kurtarmaya çalışmışlardır. Tek bir merkeze bağlı değillerdir.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması ile terhis edilen askerler de bu harekete katılmışlardır.
  • İşgalci güçlere büyük zararlar vermiştir
  • Düzenli Orduya Zaman Kazandırmıştır.
  • Halkın işgal altındayken son umudu olmuştur.
  • Halkın örgütlenmesi birlik,beraberlik ve dayanışma gibi duyguların gelişmesine katkıda bulunmuştu