Liste, 453 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kosova'da Priştine, Prizren, İpek, Yakova, Gilan, Vıçıtırın, Mitroviça, Ferizovik, Kaçanik, Dragaş, İstok, Deçan, Nobırda şehir ve köylerinde yapılan 229 Osmanlı mimari eserini kapsar. Listede günümüze kadar gelebilen esereler sıralanmıştır ve liste, eserlerin tamamını değil derlenebildiği kadarını ifade eder.

Yakova

Külliyeler


 • Hacı Ömer Külliyesi  • Hacı Ömer Camii
  • Hacı Ömer Mektebi • Hadım Süleyman Ağa Külliyesi  • Hadım Camii

   • Mustafa Efendi Mezarı

  • Hadım Kütüphanesi
  • Hadım Mektebi • Seyfeddin Ziya Külliyesi


 • Yeni (Kerim Bey / Sofa) Külliye  • Yeni Camii (Kerim Bey /Sofa Camii)
  • Yeni Camii Mektebi • Hasan Ağa Külliyesi  • Hasan Ağa Camii
  • Hasan Ağa Kulesi


Camiler


 • Gerçar / Geçar (Çömlekçiler) Camii


 • Getsi Camii


 • Gül (Cül) Camii


 • Halil Efendi Camii


 • Hanka / Kızıl Camii


 • Kosar Camii


 • Mahmud Paşa Camii


 • Molla Yusuf Camii

Türbe


 • Nukdi Baba (Şeyh Fettah) Efendi Türbesi

Tekkeler


 • Bektaşî Tekkesi


 • Hacı Şeyh Musa Tekkesi


 • Sâdî Tekkesi / Büyük Tekke


 • Şeyh Emin (Acize Baba) Tekkesi

Medrese

Rüştiye


 • Yakova Rüştiyesi

Çarşı


 • Yakova Çarşısı

Hanlar


 • Eski Haraçi Hanı


 • Yeni Haraçi Hanı

Debbağhane


 • Eski

Debbağhane
Çeşme


 • Pancal Çeşmesi

Köprüler


 • Tabak / Debbağ Köprüsü


 • Taliç Köprüsü


 • Terzi Köprüsü

Kuleler


 • Abdullah Paşa Kulesi (Sarayı)


 • Batuşa Kulesi

Konaklar


 • Sina Konağı

Deçan

Cami


 • Bayraktar Camii

Kale


 • Deçan Kulesi

Dragaş

Külliye


 • Brodasan Kukli Mehmed Bey Külliyesi  • Kukli Mehmed Bey Camii
  • Kukli Mehmed Bey Türbesi
  • Kukli Mehmed Bey Namazgâhı


Cami


 • Mlika Köyü Ahmed Ağa Camii

Ferizovik

Cami


 • Merkez (Büyük) Camii

Rüştiye


 • Ferizovik Rüştiyesi

Saat Kulesi


 • Ferizovik Saat Kulesi

Gilan

Camiler


 • Atik Camii  • Abdürrahim Efendi Mezarı
  • Adem Efendi Mezarı • Merkez (Çarşı) Camii

Tekke


 • Şeyh İslâm Efendi (Sâdî) Tekkesi

Türbe [değiştir]


 • Şeyh İslâm Efendi Türbesi

Kaçanik

Külliye


 • Şeyhler Külliyesi  • Şeyhler Köyü Camii
  • Şeyhler Sinan Türbesi


Cami


 • Sinan Paşa Camii

Kale


 • Kaçanik Kalesi

Mitroviça

Cami


 • Muslihuddin / Müezzin Hoca Camii  • Ramazan Bey Mezarı


Tekke


 • Şeyh Feyzullah Efendi Tekkesi

Türbe


 • Şeyh Feyzullah Efendi Türbesi

Rüştiye


 • Mitroviça Rüştiyesi

Hamam


 • Zeyneddin (Zeynel) Bey Hamamı

Hastane


 • Askerî Hastahane (Hamidiye Hastanesi)

eskeri ğestenesi
Konak


 • Köroğlu Konağı

Nobırda

Camiler


 • Fatih Camii


 • Kaleiçi (Çarşı) Camii

Türbe


 • Mehmed Dede Türbesi

Kale


 • Nobırda Kalesi

İpek

Külliyeler


 • Defterdar Külliyesi  • Defterdar Camii
  • Defterdar Türbesi • Gülfem Hatun Külliyesi  • Gülfem Hatun Camii
  • Gülfem Hatun Türbesi • Hasan Bey Külliyesi  • Hasan Bey (Hamam) Camii
  • Hasan Bey Hamamı


Camiler


 • Abdürezzak Efendi (Saat / Puhavac) Camisi


 • Fatih (Bayraklı) Camii  • Miralay Hayri Bey Mezarı
  • Zeynel Abdin Efendi (Hacı Zekâ) Mezarı • Merre Hüseyin (Kurşunlu) Camii


 • Muslih Ağa (Kızıl) Camii


 • Pehlivan Meydanı Camii


 • Taftalı (Kara Muço) Camii


 • Virela Köyü Camii

Mescit


 • Fatih Mescidi

Çeşme


 • Muslih Ağa (Kızıl) Camii Çeşmesi


 • Yaşar Paşa Çeşmesi

Köprü


 • Budisavci Köyü Köprüsü

Konaklar


 • Tahir Paşa Konağı


 • Yaşar Paşa (Hacı Zekâ) Konağı

Kuleler


 • Karaman Ağa Kulesi


 • Zeynel Bey Kulesi

Priştine

Külliyeler


 • Fatih Sultan Mehmed Külliyesi  • Fatih Sultan Mehmed Camii (Büyük Camii)
  • Fatih Sultan Mehmed Hamamı (Büyük Hamam) • Pîrî Nazır (Pîrînaz) Külliyesi  • Pîrî Nâzır (Pirînaz) Camii
  • Pîrî Nâzır (Pirînaz) Türbesi • Sultan Murad Hüdâvendigâr Külliyesi  • Sultan Murad Hüdâvendigâr Türbesi

   • Hafız Mehmed Paşa Mezarı.


   • Halil Rifat Paşa Mezarı

  • Ali Hacı (Selâmlık) Çeşmesi
  • Sultan Abdülaziz Çeşmesi
  • Selâmlık Binası
  • Sultan Reşad Çeşmesi


Camiler


 • Emir Alaaddin Camii


 • Hasan Ağa (Su’ûd Efendi) Camii


 • Hatuniye Camii


 • Kadriye (Muhacir Mahallesi) Camii


 • Lâb (Ramazan Çavuş) Camii


 • Sultan Murad (Küçük Fatih / Çarşı) Camii


 • Yarar Çeribaşı (Buzağı) Camii


 • Yaşar Paşa Camii


 • Yusuf Çelebi (Pozderka) Camii

Türbe


 • Gazi Mestan (Bayraktarlar) Türbesi

Tekkeler


 • Danyal Tekkesi  • Danyal Türbesi • Kadirî Tekkesi  • Kadirî Türbesi


Hükümet Konağı


 • Priştine Hükümet Konağı

Kışla


 • Priştine Kışlası

Saat Kulesi


 • Priştine Saat Kulesi

Çeşme


 • Emincikler Konağı Çeşmesi. 2. Ahmed Paşa Çeşmesi

Konaklar


 • Emincikler Konağı


 • Hamdi Bey Konağı


 • Hûnîler Konağı


 • Koca Dişliler Konağı


 • Konak (Kosova Bilimler Akademisi Binası)

Prizren

Külliyeler


 • Emin Paşa Külliyesi  • Emin Paşa Camii

   • Mehmed Emin Paşa Mezarı

  • Emin Paşa Medresesi • Gazi Mehmed Paşa Külliyesi  • Gazi Mehmed Paşa Camii

   • Abbas Ağa Mezarı


   • Hacı Ahmed Nurullah Mezarı


   • Ömer Sabri Paşa Mezarı

  • Gazi Mehmed Paşa Hamamı
  • Gazi Mehmed Paşa Kütüphanesi
  • Gazi Mehmed Paşa Medresesi
  • Gazi Mehmed Paşa Mektebi
  • Gazi Mehmed Paşa Müderris Evi
  • Gazi Mehmed Paşa Türbesi • Sûzî Çelebi Külliyesi  • Sûzî Çelebi Camii
  • Sûzî Çelebi Köprüsü
  • Sûzî Çelebi Kütüphanesi
  • Sûzî Çelebi Türbesi


Camiler


 • Arasta (Evrenos Bey) Camii


 • Fethiye (Cuma/Atik) Camii


 • Hacı Kasım Camii


 • Hacı Ramadan (Kör Ağa) Camii


 • İlyas Kuka Camii  • Mazlûme Hanım Mezarı
  • Ömer Ağa Mezarı • Kâtip Sina Bey (Levişah) Camii


 • Mahmud Paşa Camii


 • Maksud Paşa (Maraş) Camii


 • Müderris Ali Efendi (Ali Hoca) Camii


 • Saraçhane (Kukli Mehmed Bey) Camii


 • Seydi Bey Camii


 • Sinan Paşa Camii


 • Tercüman İskender Bey (Dragoman) Camii


 • Terzi Mehmed (Memi) Camii


 • Mamuşa / Eski Mîr (Kamber Ağa) Camii


 • Rahofça / Trolişte Köyü Camii


 • Rahofça / Zırza Köyü Hüseyin Ağa (Hüseyin Sipahi) Camii

Namazgâh


 • Fatih Sultan Mehmed Namazgâhı (Kırık Camii)

Türbeler ve Mezarlıklar


 • Karabaş Efendi Türbesi


 • Kemânî Rabia Hanım Türbesi


 • Osmanlı Mezarlığı / Eski Mezarlık


 • Şeyh Hulusi Efendi Türbesi


 • Şeyh Hüseyin Türbesi


 • Küçük Kruşa Köyü / Hasan Baba Türbesi

Tekkeler


 • Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Tekkesi  • Acîze Baba (Sâdî Tarikatı) Türbesi • Kurila (Şeyh Hasan Efendi) Kadirî Tekkesi


 • Kutup Musa Tekkesi Haremlik Binası  • Kutup Musa Türbesi • Rifâî (Hüseyin Efendi) Tekkesi


 • Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi  • Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Çeşmesi
  • Şeyh Osman Halvetî (Saraçhane) Tekkesi Haremlik Binası


Medrese


 • Yavuz Mehmed Efendi Medresesi

Rüştiye


 • Prizren Rüştiyesi

Hükümet Binaları


 • Prizren Elektrik Trafosu


 • Prizren Erkek Islahhânesi


 • Prizren Eski Belediye Binası


 • Prizren Hükümet Konağı


 • Prizren Telgrafhanesi

Kale


 • Prizren Kalesi

Kışla


 • Prizren Kışlası

Saat Kulesi


 • Prizren Saat Kulesi


 • Mamuşa Saat Kulesi


 • Rahofça Saat Kulesi

Hamam


 • Şemseddin Ahmed Bey Hamamı

Çeşmeler


 • Belediye Çeşmesi


 • Binbaşı Çeşmesi


 • Esma Hanım Çeşmesi / Taş Çeşme


 • Feyzullah Sipahi Çeşmesi


 • Hacı Ramadan (Kör Ağa) Çeşmesi


 • Sinan Paşa Çeşmesi


 • Şadırvan Çeşmesi


 • Mamuşa / Emin Paşa Çeşmesi

Köprüler


 • Ali Bey (Taş Köprü) Köprüsü


 • Kırkpınar Köprüsü


 • Manastır Köprüsü

Konaklar


 • Adem Ağa Jön Konağı


 • Fikret Mustafa Konağı


 • Musa Şehzâde Konağı


 • Şaip Paşa Konağı

Vıçıtırın

Külliye


 • Gazi Ali Bey Külliyesi

Camii


 • Gazi Ali Bey Camii

Medrese


 • Gazi Ali Bey Medresesi

Kale


 • Vıçıtırın Kalesi

Hamam


 • Zeynel Bey Hamamı

Köprü


 • Mahmud Paşa Köprüsü