Gevheri Eserleri - Gevheri Şiirleri

 Gevheri Eserleri - Gevheri Şiirleri


  Okunma: 1438 - Yorum: 3
  1. #1
    sponsorlu bağlantılar
    Gevheri Eserleri - Gevheri Şiirleri

    1
    Ela gözlü nazlı dilber
    Seni kandan sakınurum
    Kandan değil hey efendim
    Seni candan sakınurum

    O yana bu yana bakma
    Beni ateşlere yakma
    Elini koynuna sokma
    Seni senden sakınurum

    Gevheri der ben bir merdim
    Yüreğimden çıkmaz derdim
    Sen bir kuzu ben bir kurdum
    Seni benden sakınurum

    ***************************

    2
    Dost bağının meyveleri erişti
    Ayva benim alma benim nar benim
    Çeşmim yaşı ummanlara karıştı
    Cefakarım sitemkarım var benim

    Yedi derya boz-bulanık selinden
    Halk-ı alem aciz kaldı dilimden
    Ben bülbülüm ayrı düştüm gülümden
    Efgan benim matem benim zar benim

    Mail oldum kisvesine tacına
    Bend olmuşum siyah zülfü ucuna
    Mansur gibi asılırım saçına
    Kakül benim, perçem benim dar benim

    Gevheri der kime gönül katayım
    Gevherimi nadanlara satayım
    Dost bağında bülbül gibi öteyim
    Gülşen benim güller benim har benim

    *****************************

    3
    Şunda bir güzele gönül düşürdüm
    Öpmeli kocmalı değmeli değil
    Aşkın deryasını boydan aşırdım
    Karadır gözleri sürmeli değil

    Dilber senin ile yiyüp içmedim
    Yiyüp içüp ak göğsünü açmadım
    Fırsat elde iken bel in koçmadım
    Beni öldürmeli döğmeli değil

    Dilber haram olup yola durmuşsun
    CeIlad olup cana başa kıymışsın
    Kuzum bu gün al hareler giymişsin
    Göğsü sıra sıra düğmeli değil

    Gevheri der yola durur varırlar
    Adam öldürürler kana girerler
    Çok güzeller gördüm zekat verirler
    Zekatsız dilberi sevmeli değil


    sponsorlu bağlantılar
  2. #2
    Gevherinin Eserleri - Gevheri Eserleri

    • Ala Gözlü Nazlı Dilber
    • Bad-ı Saba Sevdiğime Gidersen
    • Behey Dilber Sana Gonül Vereli
    • Ben Güzelim Deyu Havadan Uçma
    • Beyaz Göğsün Bana Karşı
    • Bizden Selam Olsun Gül Yüzlü Yare
    • Bugün Ben Bir Bağa Girdim
    • Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
    • Bülbül Ne Yatarsın Yaz Bahar Oldu
    • Dağlara Gel
    • Dila Gör Bu Cihan İçre
    • Ey Benim Nazlı Cananım
    • Ey Peri Cihana Sen Gibi Dilber
    • Garip Turna Bizi Senden Sorana
    • Hey Ağalar Bir Sevdaya Uğradım
    • Hey Ağalar Zaman Azdı
    • Kurtulamam Üç Nesnenin Elinden
    • Mecnun'a Dönmüşüm Bilmem Gezdiğim
    • Sözün Bilmez Bazı Nadan Elinden
    • Şunda Bir Dilbere Gönül Düşürdüm

  3. #3
    Gevheri (Gevheri Kimdir - Gevherinin Hayatı)
    Gevheri, hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan, aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazan şair. Önceleri asıl adının "Mustafa" olduğu sanılırken, sonradan bir şiirindeki "Bir kemter kulundur Garip Mehemmed"dizesinden adının "Mustafa" değil. "Mehmed" olduğu ileri sürülmüştür. 1700 yılında ölen ozan ve hattat Bahri Paşa'nın divan kâtipliğini yaptığı da biliniyor.

    Gevheri Eserleri

    • Ala Gözlü Nazlı Dilber
    • Bad-ı Saba Sevdiğime Gidersen
    • Behey Dilber Sana Gonül Vereli
    • Ben Güzelim Deyu Havadan Uçma
    • Beyaz Göğsün Bana Karşı
    • Bizden Selam Olsun Gül Yüzlü Yare
    • Bugün Ben Bir Bağa Girdim
    • Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
    • Bülbül Ne Yatarsın Yaz Bahar Oldu
    • Dağlara Gel
    • Dila Gör Bu Cihan İçre
    • Ey Benim Nazlı Cananım
    • Ey Peri Cihana Sen Gibi Dilber
    • Garip Turna Bizi Senden Sorana
    • Hey Ağalar Bir Sevdaya Uğradım
    • Hey Ağalar Zaman Azdı
    • Kurtulamam Üç Nesnenin Elinden
    • Mecnun'a Dönmüşüm Bilmem Gezdiğim
    • Sözün Bilmez Bazı Nadan Elinden
    • Şunda Bir Dilbere Gönül Düşürdüm

  4. #4
    Gevheri Edebi Kişiliği
    Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Musta*fa. Bir şiirinden anlaşıldığına göre 1715′te hayatta. Gevheri, Mehmet Bahri Paşa’nın divan kâtipliğini yaptı. Anadolu, Suriye ve Arabistan’ı dolaşmış, Rumeli serhadlerinde bulunmuştur. Ölüm tarihi de bilinmiyor (1716′dan sonra olabilir).

    Hem saz şairleri, hem de klâsik edebiyat çevrelerince de*vamlı olarak okunan Gevheri hece ölçüsü ile koşma, türkü ve maniler; aruz ile de dîvan ve müstezadlar yazmıştır.
    Aruzlu şiirlerin*de devrinin klâsik kültürünün izleri bulunup Hece ile yazı*lanlar daha güzeldir; orijinal mecazlar ve samimi ifâdeler ta*şır.