Sanatsal Metinlerin Özellikleri

1.
Sanat metinlerinde amaçokuyucuyaestetikzevkvermektir.
2.Öyküleyici ve betimleyici anlatım türü kullanılır.
3.Yazarın üslup kaygısı vardır.
4.Dilin sanatsal işlevi kullanılır.
5.Söz sanatlarına yer verilir.
6.Sanatsal metinlerde kapalı anlatım söz konusudur.
7.Sanatsal Metinlerin Bilgilendirmeamacı yoktur
8.Kişi, zamanmekanve olayar değişebilirler
9.Sanatsal metinlerde amaçokuyucuyu kendi yarattığıdünyayaçekmektir
10.İleti dolaylı biçimde verilir.