Rabbinize yalvara yakara ve için için dua edin/ çağırın
Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez” A’RAF 55

KUR'AN-I KERİM'DE DUALAR/ÇAĞRILAR

1 "Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
2 Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur
3 Rahman ve Rahim'dir,
4 Din Gününün sahibidir
5 Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz
6 Bizi doğru yola eriştir
7 Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil"
FATİHA SURESİ 1-7

"Rabbim! Burasını emin bir şehir kıl, halkından, Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır"
BAKARA SURESİ 126

"Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur şüphesiz ki, Sen hem işitir hem bilirsin"
BAKARA SURESİ 127

"Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak Sensin!"
BAKARA SURESİ 128

"Rabbimiz! İçlerinden onlara Senin ayetlerini okuyan, Kitab’ı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arıtan bir peygamber gönder Doğrusu güçlü ve Hakim olan ancak Sensin"
BAKARA SURESİ 129

"Rabbimiz! Bize dünyada da iyiyi ver, ahirette de iyiyi ver ve bizi ateşin azabından koru"
BAKARA SURESİ 201
"Rabbimiz! Bize sabır ver, ayaklarımızı kaydırma, inkar eden millete karşı bize yardım et"
BAKARA SURESİ 250

“Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma Rabbimiz Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yüklemeRabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet, bizi bağışla, bize acı Sen Mevla’mızsın/dostumuzsun, kafirlere karşı bize yardım et”
BAKARA SURESİ 286


"Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz"
A’RAF SURESİ 23

"Rabbimiz! Bizi zalimlerle beraber bulundurma!"
A’RAF SURESİ 47

“ Rabbimiz! Bizimle milletimiz arasında hak ile Sen hüküm ver! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın”
A’RAF SURESİ 89

“ Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al"
A’RAF SURESİ 126

"Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bize acı! Sen merhametlilerin merhametlisisin"
A’RAF SURESİ 151

"Rabbim! Dileseydin daha önce beni ve onları yok ederdin, aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi de yok eder misin? Bu, Senin imtihanından başka bir şey değildir Bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin; bizim dostumuz Sensin; bizi bağışla, bize merhamet et Sen bağışlayanların en iyisisin Bu dünyada ve ahirette bizim için güzel olanı yaz; biz Sana yöneldik"
A’RAF SURESİ 155-156

"Rabbim! Sen bu zalimlerin sadece şaşkınlığını artır"
NUH SURESİ 24

"Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma Çünkü, Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlaksız inkarcılardan başkasını doğurup yetiştirebilirler"
NUH SURESİ 26-27

"Rabbim! Beni, anamı, babamı, evime inanmış olarak gireni, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin de yalnız helakini artır"
NUH SURESİ 28

1- De ki: " Sığınırım felağın Rabb’ine
2- Yaratıkların şerrinden,
3- Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden,
4- Düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden,
5-Kıskandığı zaman kıskananın şerrinden"
FELAK SURESİ 1-5

1 De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,
2 İnsanların sahibine/yöneticisine,
3 İnsanların tanrısına,
4 Sinip sinip saklanan vesvesenin/gizli yerlerden seslenen şeytanın şerrinden
5 İnsanların göğüslerine/kalplerine kuşkular salar o,
6 Cinlerden de olur, insanlardan da”
NAS SURESİ 1-6