sözel
sıfat

1 . Sözle ilgili, söze dayanan.
2 . Sosyal konuları kapsayan (sınav).

Birleşik Sözler

sözel öğrenme


Kaynak:T