Elektriğin Yol Açtığı Tehlikelerden Korunma Yolları

Elektrik kazalarının büyük çoğunluğu, genellikle kullanmadaki dikkatsizlikten ileri gelir. Elektriğin tehlikeleri kolayca unutulur.

• Sayaçtan geçtikten sonra, elektrik abonesi tamamen kendi tesisatından sorumludur. Elektrik tesisatları, doğru olarak ve en kaliteli malzemeyle yapılmalıdır. Her türlü uydurma tesis girişimi ve tamirattan kaçının. Türkiye’de meskenlerdeki elektrik, genel*likle 220 volttur. Tesisatı, otomatik bir si*gorta korur. Prizler yeter sayıda olmalı ve yüklemeleri önlemek için, ustaca yerleştiril*melidir. Ayrıca çocukların ellememeleri için kapalı prizler tercih edilmelidir