Dna ve Rna Arasındaki Benzerlikler

-Her ikisinin de yapıtaşı nükleotitlerdir
-Tüm nükleotitlerde bulunan fosfat gurubu(P) aynıdır
-Çekirdekte bulunurlar
-Virüsler dışında,diğer tüm hücrelerde ikiside bulunur(Virüslerde sadece birisi bulunuyordur)
-Dna ve Rna da ;Adenin,Guanin,Sitozin bazları ortaktır