*Ormana nasıl haykırırsan öyle karşılık verir. (Fin atasözü)

* Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız. (Türk atasözü)


* Ağaçsız memleket duvaksız geline benzer. (Türk atasözü)

* Ağaç kökünden yıkılır. (Türk atasözü)

* Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler. (Çin atasözü)

* Yaş kesen baş keser. (Türk atasözü)

* Ağaç diken, kendinden başkasın) da sevdiğin! gösterir. (Amerikan atasözü)

* Ormansız yurt vatan değildir.

* Ormanlar milli servettir.

* Ormanı korumak, erozyonu önlemek demektir.

* Toprağını kaybetmek istemiyorsan, ormanı yok etme.

* Orman yurdun hem süsü, hem gücüdür.

* Yaş kesen baş keser.

* Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

* Sana gölge veren ağacı kesme!

* Ormana nasıl haykırırsan,öyle karşılık verir.

* Yol rehbersiz;dağ ormansız olmaz.

* Orman,orman içinde büyür.

* Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde,gelecek kuşaklar serinler.

* Orman,yağmur yularıdır.

* Ağaçsız memleket,duvaksız geline benzer.

* Ağaca beşikten mezara kadar muhtacız.

* Ağaç diken,kendinden başkasını sevdiğini de gösterir.

* Orman bekçi ile değil, sevgi ile korunur.

* Orman, tarımın sigortasıdır.

* Ağaçlı köyü sel basmaz..

* Ağaç dikmek değil, büyütmek sorundur.

* Ağacın yemişi, o ağacı yetiştirmenin sadakasıdır.

* Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır.